Psycho-educatie

Wat houdt psycho-educatie in?

Wanneer een kind en jullie als ouders een onderzoekstraject hebben doorlopen, en er volgt een diagnose uit, zoals adhd, autisme, extreem angstig. Dan is het logisch dat er soms eerst enige tijd nodig is om te beseffen wat er eigenlijk aan de hand is. Tijdens dat ‘bezinkingsproces’ ontstaan vaak allerlei vragen over wat die diagnose nou eigenlijk betekent. Voor jullie kind, voor jullie als ouders, eventuele broertjes en zusjes (brusjes), voor op school, op korte termijn en wat het betekent op de langere termijn bij het opgroeien en volwassen worden. Om dergelijke eerste opkomende vragen al gedeeltelijk te beantwoorden is psycho-educatie bedoelt.

Het bieden van algemene informatie over de soort diagnose die is gesteld, voorlichten wat jullie kunnen verwachten en waar rekening mee te houden. En ook om al enige basis handvatten aan te bieden. Psycho-educatie verloopt vaak in fases en kan ook terugkerend zijn, wanneer het gaat om een ontwikkelingsstoornis. De eerste fase is meestal globaal van aard en de volgende fase(s) meer toegespitst op de persoonlijke situatie. Afhankelijk van wat er al bekend is kan de psycho-educatie afgestemd worden op de persoonlijke behoeftes.

Meer weten over wat Sensi Orthopedagogie voor jullie kan betekenen? Neem contact op.