Aanbod

Aanbod

Voor wie?
Kinderen, jongeren, adolescenten in de leeftijd van  3-25 jaar.
De ouders, het gezin als geheel.
Leerkrachten, docenten, mentoren, intern begeleiders.
Overige pedagogische en gezondheidszorginstellingen (kinderopvang, maatschappen, intercollegiaal overleg).

Waar?
Zowel thuis als binnen het onderwijs of een andere plek, daar waar nodig.
Regio Zuid-Holland
Delft, Rijswijk, Den Haag, Ypenburg, Rotterdam, Zoetermeer, Voorburg, Leidschendam, Nootdorp

Mogelijkheden
Elk kind, elk gezin, elke (onderwijs-)situatie is weer anders.
Waarmee ook de wensen, behoeftes en mogelijkheden zullen verschillen.
Om een beeld te krijgen van wat mogelijk is in jouw persoonlijke situatie met jouw persoonlijke vraag,
nodig ik je graag uit om contact met mij op te nemen.