Opvoeden met gevoel en verstand

Lees meerNeem contact op

Ontwikkelingen kind

Ontwikkelingen kind

De ontwikkeling van kinderen en jongeren is een complex proces, vol uitdagingen. Zowel voor henzelf, de ouders, familie, leerkrachten/docenten, coaches. Soms kun je daar wel wat ondersteuning, tips en  ervaringen van anderen bij gebruiken.

Bekijk de mogelijkheden

Even voorstellen

Mijn naam is Cathelijne van Steenbeek (1986).  Vanaf jongs af aan wist ik dat ik met kinderen wilde werken. Ten tijde van mijn studies pedagogiek op het HBO in Rotterdam en de Universiteit Leiden werd mijn interesse voor kinderen en jongeren die kampen met ontwikkelingsproblemen in de brede zin (weerbaarheid, onzekerheid, (faal)angst, autisme, adhd) groter.

Ik wil graag mijn bijdrage leveren aan het opgroeien en opvoeden van kinderen en jongeren. Dat zij, ondanks eventuele belemmeringen in de ontwikkeling, de kans en de ruimte krijgen om zichzelf zo optimaal mogelijk te ontplooien en op te bloeien, met de nodige ondersteuning en begeleiding vanuit de omgeving, waar nodig van professionals.

Even voorstellen
Visie & Missie

Visie & Missie

Visie: Uitgaan van krachten en kwaliteiten van ieder uniek individu en deze versterken en uitbreiden, en hierbij de context en het systeem in gedachten houden en waar mogelijk en nodig inzetten.

Missie: Dat jeugdigen de kans en de ruimte krijgen om zichzelf zo optimaal mogelijk te ontplooien en op te bloeien, ook wanneer er sprake is van eventuele belemmeringen; eerlijke kansen creëren voor iedereen, ongeacht achtergrond en afkomst.

Aanbod en mogelijkheden

Elk kind, elk gezin, elke (onderwijs-)situatie is weer anders. Waarmee ook de wensen, behoeftes en mogelijkheden zullen verschillen.

Bekijk aanbod

Tarieven

De tarieven kunnen variëren per situatie, afhankelijk van wat er nodig is, ze vormen een richtlijn.

 

Omschrijving Tarief (onderwijs-)
instellingen
Tarief particulieren
Kennismaking en oriëntatiegesprek Vrijblijvend Vrijblijvend
Consult à 60 minuten € 70,00 € 60,00
Training in een groep à 10 lessen van 1,5 – 2 uur € 450,00 € 400,00
Diagnostisch onderzoek, enkelvoudig € 650,00 € 600,00
Diagnostisch onderzoek, uitgebreid € 850,00 € 800,00

Misschien is het voor u mogelijk om de begeleiding en de hulp voor uw kind te bekostigen via een PGB. Wanneer u gebruik wilt maken van een PGB moet u aan een aantal voorwaarden voldoen en moet u een aantal stappen doorlopen. Op de site van de SVB https://www.svb.nl/nl/pgb/ vindt u hier meer informatie over.

Neem contact op
Tarieven

Neem contact op

Contactgegevens Sensi Orthopedagogie

Phone :

06-57579146

Email :

info@sensi-orthopedagogie.nl

Address :

Delft, Rijswijk, Voorburg, Leidschendam, Nootdorp, Ypenburg, Den Haag, Rotterdam, Zoetermeer

Aangesloten bij